Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for DiSK
[5230] 2017-09-08 22:02:50 by kayle [aktualizácia]
[5076] 2016-08-21 08:29:52 by Jose1711 [pridany odkaz na instalaciu disku pod arch linuxom]
[5052] 2016-07-16 13:02:44 by JozefVince
[4555] 2013-03-31 18:54:46 by MiMiNo [pridaný odkaz]
[4546] 2013-03-30 19:21:17 by MiMiNo [úprava odkazov na win/linux návody]
[4099] 2011-12-16 12:42:00 by JozefVince
[4098] 2011-12-16 12:41:37 by JozefVince
[4097] 2011-12-16 12:40:57 by JozefVince
[3456] 2010-12-21 00:05:12 by JozefVince
[2850] 2010-04-03 10:08:33 by JozefVince
[2710] 2010-03-06 11:30:47 by KandyTalbot
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki