Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4928]

This is an old revision of DiSKInstallDebian made by MiMiNo on 2014-12-30 18:38:01.

 

DiSK inštalácia pre Debian

Tento postup je platný pre Debian Wheezy 7.0, ale s drobnými zmenami bude fungovať aj pre ostatné distribúcie založené na Debiane, napr. Ubuntu.

Inštalácia softvéru

Všetok softvér je dostupný z repozitárov:
aptitude install perl xmlstarlet inkscape p7zip-full subversion imagemagick ttf-dejavu libgd-gd2-perl libmath-vec-perl pngcrush libwww-perl libfile-slurp-unicode-perl libxml-parser-perl


Konfigurácia

DiSK:

 1. vytvoriť adresár, kde budú uložené súbory:
  mkdir /opt/freemap
  cd /opt/freemap
 2. stiahnuť kód zo SVN (použiť ako meno aj heslo: disk):
  svn co http://www.freemap.sk/svn/freemap/FreemapSlovakiaDiSK disk1
 3. skopírovať freemapdiskclient.conf.linux do freemapdiskclient.conf:
  cd disk1
  cp freemapdiskclient.conf.linux freemapdiskclient.conf
 4. a zmeniť v ňom riadky na:
  WorkingDirectory=/tmp/disk1/
  LayerUpload=0
 5. skopírovať authentication.conf.example do authentication.conf a nastaviť prihlasovacie údaje:
  DiSKUsername=meno.priezvisko%40server.sk
  DiSKPassword=tajneHeslo

Overenie inštalácie

Postup sa nachádza DiSKInstallVerify tu.

Tip

Ak chceme mať spustených viac DiSK inštancií (maximálne 1 DiSK na 1 fyzické CPU jadro):
 1. skopírovať existujúceho klienta:
  cd /opt/freemap
  cp -r disk1 disk2
  cd disk2
 2. v súbore freemapdiskclient.conf zmeniť:
  WorkingDirectory=/tmp/disk2/


CategoryHowTo Kategória: Návody
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki