Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for DiSKInstallDebian
[5339] 2023-11-11 13:28:40 by MiMiNo [aktualizácia na Debian Trixie]
[5296] 2018-09-15 11:31:10 by MiMiNo [aktualizácia na Debian Buster]
[5233] 2017-09-08 22:06:52 by kayle [aktualizácia]
[5106] 2017-02-15 14:18:55 by MiMiNo [SVN -> git]
[5097] 2016-12-27 18:54:46 by MiMiNo [zrušenie neexistujúceho odkazu]
[5096] 2016-12-26 11:22:53 by MiMiNo [zmena z virtuálneho na reálny balík libgd-perl]
[5086] 2016-08-21 21:51:40 by Jose1711 [pridany libfile-slurp-perl]
[5079] 2016-08-21 08:50:41 by Jose1711 [konfiguracia bola presunuta na samostatnu stranku]
[4940] 2015-01-11 11:25:03 by MiMiNo [odstranenie nepotrebnych veci]
[4939] 2015-01-11 11:09:45 by MiMiNo [odstranenie nepotrebnych veci]
[4928] 2014-12-30 18:38:01 by MiMiNo [aktualizacia SVN adresy]
[4670] 2014-03-17 11:06:30 by MiMiNo [pridanie libxml-parser-perl]
[4551] 2013-03-30 19:33:20 by MiMiNo [login do SVN]
[4548] 2013-03-30 19:29:18 by MiMiNo [pridané do kategórie HowTo]
[4544] 2013-03-30 19:02:24 by MiMiNo [počiatočná verzia]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki