Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Náročnosť renderovania DiSKu

Rýchlosť renderovania je veľmi závislá od CPU, pritom stačí len 2GB RAM na renderovanie 99% Slovenska (výnimkou je len pár tiles na území Bratislavy a Košíc). V prípade viacjadrového procesora je možné spustiť viac inštancií DiSKu (vždy len 1 DiSK na jedno fyzické jadro, každý DiSK musí byť vo svojom vlastnom adresári). Pri 4GB RAM je možné spustiť 2 až 3 inštancie DiSKu, pri 8GB RAM aj viac ako štyri.

28.12.2016: Porovnanie výkonnosti CPU pri renderovaní tile 2260,1404
(veľkosť OSM dát: 8 522 977 B)
ProcesorRAM [GB]OSČas [s]
Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ @ 2.70GHz24Debian Stretch1824
Intel(R) Core(TM) i7-4785T @ 2.20GHz16Debian Jessie 8.62207
Intel(R) Core(TM) i7-3770S @ 3.10GHz16Debian Stretch2672
Intel(R) Core(TM) i5-3320M @ 2.60GHz16Debian Stretch3127
Intel(R) Core(TM)2 Duo T9600 @ 2.80GHz8Debian Stretch3963
Intel(R) Core(TM)2 Quad Q9450 @ 2.66GHz8Debian Stretch4361

Čas renderovania k 28.12.2016

8.12.2013: Porovnanie výkonnosti CPU pri renderovaní tile 2260,1404
(veľkosť OSM dát: 5 322 232 B)
ProcesorRAM [GB]OSČas [s]
Intel(R) Core(TM) i5-3320M @ 2.60GHz8Debian Wheezy 7.22158
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9600 @ 2.80GHz4Debian Wheezy 7.22834

Čas renderovania k 8.12.2013

29.3.3013: Porovnanie výkonnosti CPU pri renderovaní tile 2260,1404
(veľkosť OSM dát: 5 024 610 B)
ProcesorRAM [GB]OSČas [s]
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9600 @ 2.80GHz4Debian Wheezy 7.02763
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9450 @ 2.66GHz8Debian Wheezy 7.02891
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9450 @ 2.66GHz8CentOS 6.32898
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8700 @ 2.53GHz2Debian Wheezy 7.02914
AMD E-350 CPU @ 1.6GHz8Debian Wheezy 7.08326
AMD E-350 CPU @ 1.6GHz (VirtualBox)3Win XP @ VirtualBox11382

Poznámka: Výkon Windows XP nie je taký zlý, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať, lebo VirtualBox nedokáže naplno využiť CPU (vyťaženie oscilovalo medzi 80 - 100%), a navyše sám spotrebováva časť výkonu CPU.

Čas renderovania k 29.3.2013

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki