Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for DiplomovkaOkruh
[3391] 2010-11-06 15:12:01 by JanaN
[3390] 2010-11-06 15:07:15 by JanaN
[3372] 2010-10-27 10:52:19 by MichalPalenik
[3371] 2010-10-27 10:51:01 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki