Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3480]

This is an old revision of DvePercenta made by JozefVince on 2011-01-15 00:14:33.

 

Podporte tvorbu voľných máp


venujte 2% daní OZ Freemap Slovakia - pomôžete tak šíriť myšlienku voľného softvertu, voľných geodát ... a... možno práve táto aktivita dostane vaše dieťa od hernej konzolu na čerstvý vzdych ... co ja viem nieco co presvedci :)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki