Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
2percent

Venujte 2% z daní Freemap-u


Milí priaznivci OpenStreetMap na Slovensku.
Občianske združenie Freemap Slovakia splnilo zákonné predpoklady pre príjem 2% podielu z dane za rok 2020, preto Vás chceme touto cestou požiadať o Vašu pomoc a podporu.

Vaše 2% z dane nám pomôžu udržať v prevádzke hardvér a služby nami poskytované na portáli Freemap Slovakia a aktivity súvisiace s rozvojom a podporou mapovania OpenStreetMap na Slovensku.

Podrobnejšie informácie o združení nájdete na stráne oz.freemap.sk.

Údaje potrebné k poukázaniu podielu zaplatenej dane:

15 - IČO42173639
16 - právna formaObčianske združenie
17 - Obchodné meno (názov)Freemap Slovakia
19 - Súpisné/orientačné číslo351
20 - PSČ97232
21 - ObecChrenovec-Brusno

Ak vypisujete vyhlásenie sami, zarovnajte IČO doprava.

Ďakujeme
Tím freemap.sk

Pokiaľ ste zamestnanec, tu si môžete stiahnuť tlačivá potrebné k poukázaniu 2% z dane. Za Freemap Slovakia sú údaje v tlačivách predvyplnené.
Attachments
File Last modified Size
Vyhlasenie-2percenta-2019.pdf 2020-02-10 11:03 133Kb
Vyhlasenie-2percenta-2020.pdf 2021-02-25 07:51 133Kb
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki