Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for DvePercenta
[5333] 2021-02-05 06:52:27 by kayle [poznamka ICO doprava]
[5332] 2021-02-05 06:49:10 by kayle [za rok 2020]
[5320] 2020-01-21 09:14:38 by kayle [udaje do tabulky]
[5319] 2020-01-21 09:03:54 by kayle [úprava textu 2020]
[5312] 2019-02-10 19:49:10 by MiMiNo [oprava roku]
[5310] 2019-01-28 11:28:28 by kayle [úprava rok pre 2019]
[5289] 2018-07-02 19:44:48 by kayle [zmena adresy]
[5286] 2018-01-26 07:42:43 by kayle [oprava chýb a menšie preštylizovanie pár viet]
[5285] 2018-01-26 06:43:54 by kayle [rok 2018]
[5102] 2017-01-24 17:54:06 by kayle [úprava textu - rok 2017]
[5101] 2017-01-17 08:46:08 by kayle [pár úprav]
[4669] 2014-03-14 13:31:25 by JozefVince
[4216] 2012-03-13 06:28:30 by JozefVince
[3590] 2011-03-29 15:16:13 by Jose1711 [fixed links]
[3512] 2011-01-24 18:44:47 by MartinZdila [reformulácia viet]
[3511] 2011-01-24 17:17:20 by MartinZdila [revert + formatting]
[3510] 2011-01-24 17:12:47 by MartinZdila [fixing some formatting]
[3509] 2011-01-24 17:07:07 by JozefVince
[3508] 2011-01-24 13:44:12 by JozefVince
[3507] 2011-01-24 13:43:18 by JozefVince
[3506] 2011-01-24 13:39:42 by JozefVince
[3505] 2011-01-24 13:21:54 by JozefVince
[3504] 2011-01-24 13:21:10 by JozefVince
[3503] 2011-01-24 13:20:41 by JozefVince
[3502] 2011-01-24 13:20:15 by JozefVince
[3501] 2011-01-24 13:19:58 by JozefVince
[3500] 2011-01-24 13:18:18 by JozefVince
[3499] 2011-01-24 13:10:36 by JozefVince
[3498] 2011-01-24 12:42:37 by JozefVince
[3497] 2011-01-24 12:42:23 by JozefVince
[3485] 2011-01-15 20:02:54 by JozefVince
[3484] 2011-01-15 20:02:30 by JozefVince
[3483] 2011-01-15 20:00:43 by JozefVince
[3482] 2011-01-15 20:00:20 by JozefVince
[3481] 2011-01-15 16:30:22 by NickN17
[3480] 2011-01-15 00:14:33 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki