Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3481]

This is an old revision of DvePercenta made by NickN17 on 2011-01-15 16:30:22.

 

Darujte pre Freemap 2% z daní


Podporte tvorbu voľných máp !

Tento rok možete prvý krát poukázať 2% Vašich daní organizácií Freemap Slovakia.
Prispejete k rozvoju a prevádzke portálov Freemap Slovakia a aktivít súvisiacich
s rozvojom a podporou mapovania Openstreetmap na Slovensku.

Údaje potrebné k poukázaniu podielu zaplatenej dane:

Občianske združenie
Freemap Slovakia
Matičná 8/A5
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 42173639

Ďakujeme!!!

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki