Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1095]

This is an old revision of EmbeddedFreemap made by MichalPalenik on 2009-01-11 22:07:41.

 

Vložená mapa

Nástroj a sprievodca na prípravy kódu pre vloženie mapy do webstránok tretích strán.

Vloženie je jedným iframe-om. Ak ste prezident, na stránku si dajte:
<iframe style="width: 500px; height: 400px;" src="http://embedded.freemap.sk/?lon=17.11442&lat=48.15578&zoom=16&marker=1" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" scrolling="no"> </iframe>
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki