Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for EmbeddedFreemap
[5299] 2018-09-18 15:03:15 by kayle [upresneny text pre novy embed]
[5298] 2018-09-18 06:44:50 by kayle [fix error in link]
[5297] 2018-09-18 06:41:52 by kayle [new embed link]
[5287] 2018-05-11 08:20:11 by kayle [embedded oznacene ako zastarale]
[5241] 2017-09-09 06:47:05 by kayle [aktualizácia]
[4934] 2015-01-05 12:55:06 by MichalPalenik [doplnené epsilon api]
[4653] 2013-12-18 07:37:41 by SanoZ
[4637] 2013-07-23 09:43:12 by kayle [menšie úpravy textu]
[4493] 2013-02-01 10:01:55 by kayle [wizard pre embed2]
[4492] 2013-01-31 19:21:43 by JozefVince
[4298] 2012-05-24 22:59:44 by MartinZdila [amp]
[4297] 2012-05-24 22:18:47 by MartinZdila
[4296] 2012-05-24 22:16:16 by MartinZdila
[4275] 2012-04-18 18:01:31 by MichalPalenik
[3537] 2011-02-21 12:03:58 by Jose1711
[3394] 2010-11-08 10:39:18 by JozefVince
[3393] 2010-11-08 10:09:41 by MichalPalenik
[3392] 2010-11-08 08:29:22 by JozefVince
[3013] 2010-05-04 10:42:42 by JozefVince
[2911] 2010-04-13 10:04:30 by KandyTalbot [snad aspon id mi necha tato cenzored wiki]
[2910] 2010-04-13 10:03:04 by KandyTalbot
[2909] 2010-04-13 09:59:43 by KandyTalbot [#pokrocile]
[2868] 2010-04-08 13:54:46 by MichalPalenik
[2453] 2009-12-13 12:42:02 by JozefVince
[2312] 2009-10-26 10:48:07 by MichalPalenik
[1798] 2009-05-13 14:07:57 by JozefVince [typo]
[1549] 2009-03-16 15:17:30 by MichalPalenik
[1282] 2009-02-22 19:19:04 by JozefVince
[1260] 2009-02-20 13:43:54 by MichalPalenik
[1099] 2009-01-11 22:15:58 by MichalPalenik
[1098] 2009-01-11 22:14:17 by MichalPalenik
[1097] 2009-01-11 22:11:06 by MichalPalenik
[1095] 2009-01-11 22:07:41 by MichalPalenik
[622] 2008-12-18 02:10:11 by JozefVince
[545] 2008-12-13 12:52:10 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki