Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1099]

This is an old revision of EmbeddedFreemap made by MichalPalenik on 2009-01-11 22:15:58.

 

Vložená mapa

Nástroj a sprievodca na prípravy kódu pre vloženie mapy do webstránok tretích strán.

Vloženie je jedným iframe-om. Ak ste prezident, na stránku si dajte:
<iframe style='width:400px; height:300px;'
src='http://embedded.freemap.sk/?lon=17.107759579893752&lat=48.149285494735004&zoom=16&marker=1'
scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0' frameborder='0'></iframe>

Sprievodca Vám vygeneruje tento iframe.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki