Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3080]

This is an old revision of FairUsagePolicy made by JozefVince on 2010-05-20 08:52:36.

 

Nerád ale predsa asi chceme povedať ľuďom, že tu síce pre nich, ale pre všetkých a nie pre pár "šikovných" ktorý si dokážu napísať mass downloader skript.
Existuje výnimka v prípade poskytnutia nejakej kompenzácie :P

Takže tie naše pravidlá:
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki