Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for FairUsagePolicy
[5273] 2017-09-09 20:36:19 by kayle [aktualizácia]
[5020] 2015-09-30 21:11:07 by MichalPalenik
[4370] 2012-10-03 01:37:02 by JozefVince
[4369] 2012-10-03 01:34:22 by JozefVince
[4368] 2012-10-03 01:34:06 by JozefVince
[4367] 2012-10-03 01:33:19 by JozefVince
[4366] 2012-10-03 01:32:24 by JozefVince
[4365] 2012-10-03 01:31:53 by JozefVince
[3437] 2010-11-29 09:42:36 by NickN17
[3149] 2010-06-22 09:53:07 by MichalPalenik
[3110] 2010-05-24 18:20:15 by MichalPalenik
[3081] 2010-05-20 08:53:05 by JozefVince
[3080] 2010-05-20 08:52:36 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki