Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [106]

This is an old revision of FinderSamples made by NickN17 on 2008-03-21 13:09:45.

 

V súčasnosti je možné vyhľadávať mestá (obce) a ulice. Ulicu je umožnené hľadať v konkrétnom meste, alebo vo všetkých.

Príklady hľadania:
Vyhľadávanie nerozlišuje diakritiku a veľké/malé písmená.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki