Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [750]

This is an old revision of FoundMapError made by NickN17 on 2009-01-01 08:46:23.

 

Nasiel som chybu na mape...
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki