Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for FoundMapError
[5277] 2017-09-09 20:41:15 by kayle [aktualizácia]
[4994] 2015-08-11 08:19:10 by kayle [aktualizacia textu]
[1997] 2009-07-02 11:42:18 by MichalPalenik
[1989] 2009-07-02 11:26:34 by MichalPalenik
[1175] 2009-01-29 18:32:05 by MichalPalenik
[992] 2009-01-07 10:37:45 by NickN17
[928] 2009-01-05 14:09:27 by NickN17
[786] 2009-01-01 15:32:54 by NickN17
[779] 2009-01-01 10:00:44 by NickN17
[775] 2009-01-01 09:57:47 by NickN17
[764] 2009-01-01 09:27:57 by NickN17
[762] 2009-01-01 09:25:57 by NickN17
[761] 2009-01-01 09:24:28 by NickN17
[750] 2009-01-01 08:46:23 by NickN17
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki