Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Čo s chybami na mape

Mapy zakreslujeme podľa logov, tiež sa u nás dosť stavia, veci v krajine sa menia... Možností pre vzník chýb je veľa.

Svoje okolie si väčšinou "strážime". Postaví sa nová obytná zón, otvorí sa nový úsek diaľnice - prakticky hneď to zakreslíme do mapy. Žiaľ, nie sme rovnomerne roztrúsený po celej krajine, aby sme to vedeli sledovať dokonale.

Najjednoduchšie je opraviť chybu priamo cez online editor iD na stránke OpenStreetMap a na ďalší deň sa objaví oprava na mape.

Alebo pošlite na freemap@freemap.sk gps log, alebo popis s nákresom zmeny.

Chybu môžete aj priamo nakliknúť a popísať priamo na stránke OpenStreetMap. Priblížte mapu nad požadované územie. Kliknite na "bublinu" na pravej strane obrazovky. Premiestnite značku na presné miesto a popíšte chybu/problém na mape.

Alebo sa k nám pridaj a zakresľuj aj ty sám.

späť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki