Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [762]

This is an old revision of FoundMapError made by NickN17 on 2009-01-01 09:25:57.

 

Čo s chybami na mape

Mapy zakreslujeme podľa logov, tiež sa u nás dosť stavia, veci v krajine sa menia... Možností pre vzník chyb je veľa.

Svoje okolie si väčšinou strážime. Postaví sa nová obytná zoná, otvorí sa nový úsek diaľnice - prakticky hneď to zakreslíme do mapy. Žiaľ nie sme rovnomerne roztrúsený po celej krajine, aby sme to vedeli sledovať dokonale.

Najjednoduchšie je opraviť chybu priamo cez online editor Potlatch a na ďaľší deň sa objaví oprava na mape.

Alebo pošli na mailto:nick.n17@gmail.com gps log, alebo popis s nákresom zmeny.

Alebo sa k nám HowToHelp pridaj a zakresluj aj ty sám.

SiteStart Naspäť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki