Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Inštalácia Freemap mapy do programu Garmin BaseCamp a prístrojov Garmin na počítači s operačným systémom MacOS X.


Úvod

Občianske združenie Freemap vytvorilo službu, ktorá pravidelne exportuje - a dáva k dispozícii verejnosti - kombinovanú freemap turistickú a cykloturistickú mapu. Túto si môžu záujemcovia stiahnuť a používať buď v programe Garmin BaseCamp ako podkladovú mapu, alebo nainštalovať do Garmin GPS prístroja.

Opísaný postup bol odladený na verzii MacOS X 10.9.2 (Mavericks) a prístroji Garmin eTrex Venture cx. Inštrukcie na inštaláciu pre operačný systém Windows nájdete na tejto stránke.

Poznámka: zariadenie Edge 1000 a GPSMap 64 (prípadne ďalšie) nezobrazujú mapu. Mapa používa unicode pre ukladanie znakov a tieto zariadenia s tím majú problém. Pokiaľ Vám zariadenie píše, že je "mapa zamknutá" stiahnite si súbor, ktorý má v názve "latin1" a postupujte podľa návodu nižšie.

Inštalácia

Inštalácia zhruba spočíva v stiahnutí mapových dát z úložiska Freemap, skonvertovaní do formátu ktorý je použiteľný programom BaseCamp a uložením mapy na miesto, kde ju tento program hľadá.

Na inštaláciu budete potrebovať:
Garmin BaseCamp pre MacOS X
MapInstall a MapManager pre MacOS X
Aktuálne freemap mapové súbory freemapSKtopo.gmapsupp.zip a freemapSKtopo.gmapi.zip

Inštalácia do programu BaseCamp

1) rozbaľte komprimované freemap mapové súbory.
2) otvorte program Garmin MapManager
3) V ponuke kliknite na položku File (Súbor) a vyberte položku Install Map...
4) nájdite na disku súbor freemapSKtopo.gmapi a otvorte ho.
5) Po úspešnej inštalácii sa v zozname máp objaví nová položka. Bohužiaľ sa nám nepodarilo zistiť ako zobraziť meno mapy, takže toto v zozname neuvidíte.
7) Po otvorení programu BaseCamp budete môcť mapu (to znamená riadok bez mena) zvoliť z ponuky Maps.

Inštalácia do prístroja Garmin

Freemap mapy sa dajú nainštalovať do GPS prístrojov dvoma spôsobmi.

1) Mapa nainštalovaná do BaseCamp-u postupom opísaným vyššie sa dá pomocou programu Garmin MapInstall nainštalovať aj do GPS prístroja. Problém pri tejto metóde je ten, že Garmin používa na prepojenie počítača s GPS prístrojom chybný program (USB driver) a inštalácia môže trvať aj niekoľko hodín.
2) Oveľa rýchlejšia metóda je pripojiť GPS prístroj k počítaču (USB káblikom) v móde externého disku a súbor gmapsupp.img ktorý získate rozbalením archívu freemapSKtopo.gmapsupp.zip prekopírovať do foldera Garmin ktorý nájdete na médiu pripojeného GPS prístroja. Skopírovanie môžte urobiť aj bez použitia USB prepojenia tak, že pamäťovú kartu vyberiete z GPS, vložíte do adaptéra na čítanie pamäťového média (buď pripojeného ku, alebo zabudovaného vo vašom počítači) a jednoducho súbor go Garmin foldera skopírujete.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki