Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for FreemapHistory
[1892] 2009-06-16 21:34:55 by JozefVince
[1891] 2009-06-16 21:30:59 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki