Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4624]

This is an old revision of FreemapLocation made by MiMiNo on 2013-07-14 13:41:32.

 

Lokalizačná služba

Portál freemap.sk umožňuje sledovanie aktuálnej polohy zariadenia na mape (anglicky: live tracking / real-time tracking). Na využitie tejto funkcie je potrebné prihlásenie sa na freemap.sk ako registrovaný používateľ.

Postup pre sledovanie zariadenia na mape

  1. navštíviť stránku www.freemap.sk a prihlásiť sa
  2. v ľavom hornom rohu kliknúť na Portály a služby
  3. v prvej sekcii Hlavné mapové portály kliknúť na Lokalizačné služby
Skrátene: zadať priamo loc.freemap.sk do prehliadača

Postup pre nastavenie zariadenia na odosielanie aktuálnej polohy

Nastavenie pozostáva z dvoch krokov:
  1. FreemapLocationRegister zaregistrovanie zariadenia na portáli freemap.sk
  2. nastavenie zariadenia tak, aby odosielalo svoju aktuálnu polohu (FreemapLocationLocus návod pre Android aplikáciu Locus).

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki