Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for FreemapLocation
[5278] 2017-09-09 20:43:50 by kayle [aktualizácia]
[4631] 2013-07-15 09:54:54 by MiMiNo [Locus Map Pro]
[4627] 2013-07-14 14:50:23 by MiMiNo [drobné úpravy]
[4625] 2013-07-14 14:46:55 by MiMiNo [CategoryHowTo]
[4624] 2013-07-14 13:41:32 by MiMiNo [počiatočná verzia]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki