Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for FreemapLocationLocus
[4632] 2013-07-15 09:57:57 by MiMiNo [Locus Map Pro]
[4629] 2013-07-14 18:14:59 by MiMiNo [počiatočná verzia]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki