Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Locus Map Pro ako klient lokalizačnej služby

Tento návod je napísaný pre Locus Map Pro, čo je platená aplikácia. Ak používate Locus Map Free, najprv si overte, že funkcia Live tracking je v nej dostupná.
Poznámka: Všetky obrázky v tomto návode sú zobrazené na 50%, ak chcete vidieť plnú veľkosť, kliknite naň pravým tlačidlom myši a zvoľte "Zobraziť obrázok".
 1. z hlavného menu zvoliť Viac
Hlavné menu

 1. z otvoreného zoznamu Funkcie vybrať Live tracking
Menu Funkcie

 1. pridať nový profil pomocou tlačidla "plus" v hornom menu:
Pridanie nového profilu

 1. zadať meno, napr. "freemap.sk" a potvrdiť cez Pridať
Zadanie mena

 1. v zozname sa objaví nový profil, po kliknutí naň sa zobrazia jeho nastavenia
 2. zadať interval posielania aktuálnej pozície v sekundách do Aktualizovať (napr. 120 sekúnd, nemá zmysel posielať polohu častejšie ako raz za minútu).
 3. zadať http://dev.freemap.sk do Základné URL
Zadanie URL

 1. v sekcii Údaje kliknúť na Pridať a zvoliť Zem. šírka (1).
Postupné zadanie údajov Po zadefinovaní prvého parametra

 1. rovnakým postupom pridať Zem. dĺžka (2), Nadm. výška (3), Rýchlosť (4)
 2. zostávajúce tri údaje nie sú preddefinované v Locuse, preto pridáme položku Textové pole (20), zmeníme jej meno z var na session a ako hodnotu zadáme kód, ktorý sme obdržali po povolení zariadenia (t.j. IMEI, tento kód je nutné uchovať v tajnosti, lebo reprezentuje naše zariadenie na freemap-e!).
Po zadefinovaní prvého textového poľa

 1. rovnakým spôsobom pridáme aj
  • c=uls/loc
  • do poľa status nejaký text
Kompletný zoznam údajov


Po uložení nastavení stačí v zozname profilov zvoliť práve vytvorený profil a hneď vedľa názvu profilu kliknúť na zelenú šípku START. Po chvíli sa už poloha zariadenia zobrazuje na freemap-e.

Príklad kompletných nastavení:
Príklad kompletných nastavení


TIP: Pridanie zástupcu pre Live tracking do pravého menu

 1. z hlavného menu zvoliť Viac, a vybrať hnď prvú položku Nastaviť pravý panel
Hlavné menu Menu Funkcie

 1. zaškrtnúť možnosť Live tracking
Pridanie Live tracking do pravého menu

 1. potom už máme prístup k Live tracking priamo z hlavnej obrazovky
Hlavná obrazovka s pravým menu


Riešenie problémov

V prípade, že sa aktuálna poloha nezobrazuje na mape:

CategoryHowTo, CategorySoftware
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki