Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [62]

This is an old revision of FreemapSkKomunita made by JozefVince on 2008-03-18 20:50:32.

 

Zopár dôležitých URL


Freemap Slovakia (BETA) - centrum Slovenského ľudového mapovania
Projekt Slovensko na openstreetmap.org
Diskusne forum
Blog
toto Wiki

EmbeddedFreemap - návod na vloženie FreemapSlovakia mapy do vlastnej stránky

menej používané súčasti
IssueManager - konto na vyžiadanie


Informacie o IRC


kedy: kazdy stvrtok o 20:00
kde: #freemap.sk
ako:
  1. citaj manual na http://chatzilla.hacksrus.com/faq/#connect
  2. potrebujes IRC klient aplikaciu. Ja pouzivam Chatzillu - plugin do Firefox prehliadaca
  3. prikazy (pri pouziti siete moznet):
    1. /attach moznet
    2. /join #freemap.sk
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki