Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for FreemapSkKomunita
[5315] 2019-05-09 08:35:14 by kayle [oprava slack linku]
[5314] 2019-05-08 09:05:30 by SanoZ [slack nefunguje - poznamka]
[5227] 2017-09-08 21:57:34 by kayle [aktualizovaný text]
[5083] 2016-08-21 09:38:18 by Jose1711 [vyhodeny link na nefunkcne forum]
[3427] 2010-11-18 22:27:04 by NickN17
[3426] 2010-11-18 22:26:45 by NickN17
[3425] 2010-11-18 22:26:15 by NickN17
[3378] 2010-11-03 19:26:06 by MichalPalenik
[2972] 2010-04-24 18:46:20 by JozefVince
[2378] 2009-11-16 16:22:06 by JozefVince
[2337] 2009-10-26 23:41:59 by JozefVince
[2314] 2009-10-26 10:51:55 by MichalPalenik
[2313] 2009-10-26 10:51:41 by MichalPalenik [diakritika]
[2261] 2009-09-11 06:40:52 by JozefVince
[2260] 2009-09-11 00:39:56 by PetroNeille
[2001] 2009-07-02 11:48:15 by JozefVince
[1988] 2009-07-02 11:25:21 by MichalPalenik
[276] 2008-07-16 16:39:02 by JozefVince
[222] 2008-07-10 21:00:01 by SanoZ
[98] 2008-03-20 19:52:33 by SanoZ
[62] 2008-03-18 20:50:32 by JozefVince
[48] 2008-03-17 21:36:34 by SanoZ
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki