Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [115]

This is an old revision of FreemapSlovakia made by JozefVince on 2008-03-23 12:26:05.

 

Freemap Slovakia

FreemapSlovakia je mapový portál Slovenskej OpenStreetMap komunity.

Zameriava sa na vytvorenie podrobnej digitálnej vektorovej mapy Slovenska.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki