Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Humor a vtipy o mapách a mapovaní


http://xkcd.com/407/ - presná navigácia
http://malborghetto.soup.io/post/197354560/Zen-GPS - zenovská navigácia
http://xkcd.com/461/ - pozor podľa čoho idete
http://xkcd.org/596/ - logovanie polohy
http://xkcd.com/977/ - ake su projekcie a co o tebe hovoria
LayerMeninovyDen
extra užitočná mapa

Info v mape

niekoľko perličiek z mapových podkladov pre Slovensko
asi by to chcelo urobiť mapu 18- kde by neboli krčmy, predajne alkoholu, sexshopy, a ani diaľnice (lebo nemajú vodičák).
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki