Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for Garmin
[5235] 2017-09-08 22:15:32 by kayle [aktualizácia]
[5003] 2015-09-08 20:46:18 by MichalPalenik
[4634] 2013-07-23 07:45:28 by kayle [menšie úpravy textu]
[4408] 2012-11-12 12:02:25 by JozefVince
[3432] 2010-11-18 22:46:00 by NickN17
[3431] 2010-11-18 22:45:38 by NickN17
[3065] 2010-05-19 09:44:13 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki