Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for GeoFotoBakalarka
[3349] 2010-10-13 10:41:07 by MichalPalenik
[3147] 2010-06-21 14:44:45 by PavolBan
[3146] 2010-06-21 14:43:15 by PavolBan
[3076] 2010-05-19 23:18:09 by MichalPalenik
[3008] 2010-05-01 01:27:52 by PavolBan
[3006] 2010-04-28 14:47:52 by PavolBan
[2826] 2010-03-24 19:59:56 by MichalPalenik
[2825] 2010-03-24 19:45:09 by PavolBan
[2582] 2010-01-20 20:16:55 by PavolBan
[2571] 2010-01-18 10:45:10 by MichalPalenik
[2546] 2010-01-10 22:28:33 by PavolBan
[2545] 2010-01-08 23:42:49 by PavolBan
[2521] 2010-01-04 16:03:36 by MichalPalenik
[2515] 2009-12-28 23:04:07 by PavolBan
[2513] 2009-12-27 17:44:47 by MichalPalenik [povianocne pripomienky]
[2512] 2009-12-27 00:39:20 by PavolBan
[2511] 2009-12-26 16:05:10 by JozefVince
[2510] 2009-12-26 16:04:35 by JozefVince
[2509] 2009-12-26 16:00:23 by JozefVince
[2508] 2009-12-26 15:58:28 by JozefVince
[2503] 2009-12-26 14:16:59 by PavolBan
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki