Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for GpsMid
[5073] 2016-08-21 07:13:28 by Jose1711 [blueosm.sh premigrovany do github repo]
[5065] 2016-08-02 12:58:32 by Jose1711 [gpx2wav.pl premigrovany na github]
[5064] 2016-08-02 12:54:14 by Jose1711 [amr2wav.sh on github now]
[5063] 2016-08-02 12:47:00 by Jose1711 [broken link be gone]
[4993] 2015-08-11 08:06:46 by kayle [upozornenie na neaktualizovane subory]
[4063] 2011-12-07 14:17:23 by JozefVince
[3700] 2011-07-14 19:31:25 by JozefVince
[3699] 2011-07-13 11:11:57 by JozefVince
[3698] 2011-07-13 09:03:53 by Jose1711 [update certinfo]
[3697] 2011-07-10 17:31:37 by JozefVince
[3670] 2011-05-28 20:04:17 by Jose1711 [script update]
[3663] 2011-05-22 12:33:47 by Jose1711 [pridany skript pre download logov cez bluetooth]
[3649] 2011-05-12 18:58:55 by Jose1711 [updated script]
[3635] 2011-04-22 13:22:35 by Jose1711 [amr2wav uspesne otestovany aj v cygwine]
[3490] 2011-01-18 00:14:20 by Jose1711 [gpsmid uz komunikuje po slovensky, vymazane z todo]
[3248] 2010-09-03 19:53:15 by NickN17
[3200] 2010-08-04 20:19:25 by NickN17
[2869] 2010-04-08 14:33:10 by MichalPalenik [seo]
[2829] 2010-03-28 18:14:28 by Jose1711 [updates]
[2295] 2009-10-14 16:09:20 by Jose1711 [zmienka o opencellid]
[2143] 2009-07-23 21:27:54 by Jose1711 [reakcia na michalp]
[2142] 2009-07-23 15:34:12 by MichalPalenik
[2141] 2009-07-23 12:51:18 by Jose1711 [reakcia na michalp]
[2140] 2009-07-23 11:49:59 by MichalPalenik [reakcia na jose]
[2139] 2009-07-23 10:53:19 by Jose1711 [reakcia na michalp]
[2137] 2009-07-23 08:43:16 by MichalPalenik
[2134] 2009-07-21 15:23:24 by Jose1711 [comment added]
[2121] 2009-07-19 22:08:59 by Jose1711 [fixnutá odrážka]
[2120] 2009-07-19 22:08:18 by Jose1711 [amr2wav skript]
[2082] 2009-07-15 01:05:42 by Jose1711 [update]
[2023] 2009-07-04 12:06:48 by MichalPalenik
[1300] 2009-02-24 09:20:05 by MichalPalenik
[1284] 2009-02-22 19:20:33 by JozefVince
[1191] 2009-02-12 14:17:55 by MichalPalenik
[1094] 2009-01-11 22:05:14 by MichalPalenik
[1056] 2009-01-09 16:29:13 by MichalPalenik
[935] 2009-01-05 17:40:51 by JozefVince
[933] 2009-01-05 16:56:03 by MichalPalenik
[932] 2009-01-05 16:54:37 by MichalPalenik
[931] 2009-01-05 16:54:24 by MichalPalenik
[930] 2009-01-05 16:52:55 by MichalPalenik
[929] 2009-01-05 15:08:59 by MichalPalenik
[920] 2009-01-04 21:17:54 by MichalPalenik
[914] 2009-01-04 18:25:17 by MichalPalenik
[897] 2009-01-03 19:29:58 by JozefVince
[896] 2009-01-03 18:01:46 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki