Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for HistorickeMapy
[4423] 2012-11-19 21:15:07 by KandyTalbot [CategoryDatoveZdroje]
[3753] 2011-08-24 20:05:15 by Jose1711
[3713] 2011-08-12 12:28:22 by nail
[3709] 2011-08-12 12:17:00 by nail [add polske vojenske historicke mapy]
[3079] 2010-05-20 08:24:22 by MichalPalenik
[2990] 2010-04-26 18:56:37 by MichalPalenik [gdal geotiff to tiles]
[2967] 2010-04-23 15:31:34 by MichalPalenik
[2943] 2010-04-20 17:46:07 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki