Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [175]

This is an old revision of HowFreemapWorks made by JozefHovan on 2008-04-14 18:26:02.

 

Ako funguje Freemap Slovakia


Fáza 1 - naplnenie datábazy

Note: Popisat process daily diff -> data

Fáza 2 - generovanie dlaždíc

Note: Popis Disk klienta

Fáza 3 - beh v prehliadači

Note: Popis OpenLayers
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki