Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Vektorové dáta administratívnych území Slovenska

Mapové dáta vo formáte Shapefile a GeoJSON pre:
Mapové dáta sú získané z OSM databázy (dáta platné k 15.3.2013). K dispozícii sú aj dáta so zjednodušenou geometriou (vo dvoch úrovniach - PostGIS ST_SimplifyPreserveTopology, s toleranciou 0,005 alebo 0,0005).

Dáta pod licenciou ODbL sú k dispozícii na stiahnutie
SlovenskoKrajeOkresy
Vysoká presnosťshp GeoJSONshp GeoJSONshp GeoJSON
Stredná presnosťshp GeoJSONshp GeoJSONshp GeoJSON
Nízka presnosťshp GeoJSONshp GeoJSONshp GeoJSON

Príklad použitia (GeoJSON + Leaflet)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki