Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Image Files

Attachments
File Last modified Size
mmp_presov_20090425_visual.png 2009-04-26 12:10 36Kb
presov_2009_04_24_12.jpg 2009-04-30 14:51 46Kb
presov_2009_04_24_13.jpg 2009-04-30 14:51 113Kb
presov_2009_04_24_14.jpg 2009-04-30 14:52 234Kb
presov_2009_04_24_15.jpg 2009-04-30 14:52 538Kb
presov_2009_04_24_16.jpg 2009-04-30 14:52 1Mb
presov_2009_04_27_12.jpg 2009-04-30 14:53 51Kb
presov_2009_04_27_13.jpg 2009-04-30 14:53 131Kb
presov_2009_04_27_14.jpg 2009-04-30 14:53 293Kb
presov_2009_04_27_15.jpg 2009-04-30 14:53 727Kb
presov_2009_04_27_16.jpg 2009-04-30 14:54 2Mb
mapaobce_header.png 2009-05-06 15:59 339Kb
freemap_header.png 2009-05-06 23:40 328Kb
logo_potlac2.png 2009-05-18 14:58 71Kb
Tricka2009.png 2009-05-26 01:49 62Kb
zilina-na-univerzitu.gpx 2009-06-16 17:51 5Kb
fm_variant_sk.png 2009-06-19 16:12 17Kb
fm_variant_en.png 2009-06-19 16:12 16Kb
Tricka2009a.png 2009-06-19 21:29 53Kb
Tricka2009b.png 2009-06-19 21:59 53Kb
Tricka2009c.png 2009-06-19 22:26 54Kb
buttons_template.png 2009-10-26 14:02 11Kb
sk_recruitment_poster_949.png 2009-10-26 14:48 655Kb
ba.gif 2009-11-23 17:55 400Kb
ke.gif 2009-11-23 17:58 99Kb
sk.gif 2009-11-23 18:01 95Kb
pf2010.jpg 2009-12-31 23:29 17Kb
osmtracker_install1.png 2010-03-06 15:55 21Kb
osmtracker_install2.png 2010-03-06 15:55 18Kb
osmtracker_settings.png 2010-03-06 18:02 24Kb
osmtracker_settings_general.png 2010-03-06 18:08 22Kb
osmtracker_settings_storage.png 2010-03-06 18:08 17Kb
osmtracker_settings_gps.png 2010-03-06 18:48 18Kb
osmtracker_settings_logging.png 2010-03-06 19:06 20Kb
osmtracker_waypoints_connected.png 2010-03-06 19:27 23Kb
osmtracker_map_no_tiles.png 2010-03-06 19:29 58Kb
wm_bluetooth_settings.png 2010-03-06 22:10 51Kb
wm_bluetooth_founddevice.png 2010-03-06 22:21 18Kb
wm_bluetooth_passcode.png 2010-03-06 22:22 18Kb
wm_bluetooth_adddevice.png 2010-03-06 22:25 18Kb
wm_bluetooth_passsuccess.png 2010-03-06 22:26 22Kb
wm_bluetooth_addport.png 2010-03-06 22:32 19Kb
wm_bluetooth_adddevicedone.png 2010-03-06 22:33 19Kb
wm_bluetooth_selectdevice.png 2010-03-06 22:36 16Kb
wm_bluetooth_selectport.png 2010-03-06 22:41 15Kb
wm_bluetooth_addportdone.png 2010-03-06 22:44 20Kb
wm_extgps.png 2010-03-06 22:55 44Kb
wm_extgps_programs.png 2010-03-06 22:55 19Kb
wm_extgps_hardware.png 2010-03-06 22:56 21Kb
osmtracker_map_with_tiles.png 2010-03-07 19:07 80Kb
jtiledownloader_boundingbox.png 2010-03-07 19:28 50Kb
jtiledownloader_preview.png 2010-03-07 19:28 27Kb
jtiledownloader_slippymapchooser.png 2010-03-07 19:28 57Kb
jtiledownloader_updatetiles.png 2010-03-07 19:28 25Kb
fm_logo_lepka_big.psd 2010-03-12 16:14 19Mb
fm_logo_lepka_big.png 2010-03-12 18:22 460Kb
propagacia_fm_logo_lepka.png 2010-03-22 20:52 40Kb
propagacia_freemap1.png 2010-03-22 21:05 15Kb
propagacia_freemap2.png 2010-03-22 21:09 27Kb
josm_shortcut_windows.png 2010-04-13 08:27 61Kb
josminstalllinux_dir_create2.png 2010-05-09 11:56 13Kb
josminstalllinux_shortcut_create1.png 2010-05-09 11:56 35Kb
josminstalllinux_shortcut_create2.png 2010-05-09 11:57 15Kb
josminstalllinux_shortcut_create3.png 2010-05-09 11:57 19Kb
josminstalllinux_shortcut_icon1.png 2010-05-09 11:57 18Kb
josminstalllinux_shortcut_icon2.png 2010-05-09 11:57 12Kb
josminstalllinux_shortcut_icon3.png 2010-05-09 11:57 17Kb
josminstalllinux_shortcut_icon4.png 2010-05-09 11:57 23Kb
josminstalllinux_dir_create1.png 2010-05-09 12:10 23Kb
josm_logo.png 2010-05-09 12:27 34Kb
josminitialsetup_settings_window.png 2010-05-09 13:10 68Kb
josminitialsetup_settings_icon_view.png 2010-05-09 13:11 3Kb
josminitialsetup_settings_icon_connection.png 2010-05-09 13:20 4Kb
josminitialsetup_settings_icon_plugin.png 2010-05-09 13:33 4Kb
josminitialsetup_settings_plugin_installed.png 2010-05-09 14:05 20Kb
seico_fm_nalepka_s.jpg 2010-10-22 21:27 99Kb
2p_anim2.gif 2011-01-24 12:39 12Kb
disk_20130329_tiles_12_2260_1404.png 2013-03-30 21:05 87Kb
disk_20130329_tilesh_12_2260_1404.png 2013-03-30 21:05 89Kb
disk_20130329_cycleways_12_2260_1404.png 2013-03-30 21:05 36Kb
disk_20130329_trails_12_2260_1404.png 2013-03-30 21:06 12Kb
disk_20130329_performance.png 2013-03-31 17:06 36Kb
freemaplocationregister_registration_form.png 2013-07-14 13:53 15Kb
freemaplocationlocus_menu.png 2013-07-14 17:01 73Kb
freemaplocationlocus_functions.png 2013-07-14 17:01 114Kb
freemaplocationlocus_livetracking_list.png 2013-07-14 17:04 59Kb
freemaplocationlocus_livetracking_new.png 2013-07-14 17:05 76Kb
freemaplocationlocus_livetracking_baseurl.png 2013-07-14 17:31 48Kb
freemaplocationlocus_livetracking_data1.png 2013-07-14 18:06 84Kb
freemaplocationlocus_livetracking_data2.png 2013-07-14 18:06 50Kb
freemaplocationlocus_livetracking_data3.png 2013-07-14 18:06 58Kb
freemaplocationlocus_livetracking_data4.png 2013-07-14 18:07 56Kb
freemaplocationlocus_setrightpanel1.png 2013-07-14 18:07 105Kb
freemaplocationlocus_setrightpanel2.png 2013-07-14 18:07 132Kb
freemaplocationlocus_setrightpanel3.png 2013-07-14 18:07 228Kb
freemaplocationlocus_final.png 2013-07-14 18:10 160Kb
osmtrackera1.png 2013-07-24 09:28 87Kb
osmtrackera2.png 2013-07-24 09:28 68Kb
disk_20161228_performance.png 2016-12-30 16:17 27Kb
disk_20131208_performance.png 2016-12-30 16:28 12Kb
disk_20181226_cycleways_12_2260_1404.png 2018-12-27 11:47 23Kb
disk_20181226_tilesh_12_2260_1404.png 2018-12-27 11:48 110Kb
disk_20181226_tiles_12_2260_1404.png 2018-12-27 11:48 101Kb
disk_20181226_trails_12_2260_1404.png 2018-12-27 11:48 12Kb


CategoryUploads Uploadable File Types
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki