Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for JOSM
[5239] 2017-09-08 22:21:16 by kayle [aktualizácia]
[4967] 2015-04-10 18:26:26 by SanoZ
[4518] 2013-03-17 13:54:03 by kayle [poznamka o openJDK a moznych problemoch]
[3317] 2010-10-05 19:32:16 by MichalPalenik
[3195] 2010-07-28 11:18:12 by nail
[3029] 2010-05-09 14:18:08 by MiMiNo [pridané základné nastavenia]
[3027] 2010-05-09 12:34:09 by MiMiNo [inštalačné postupy presunuté na separátne stránky]
[2903] 2010-04-13 08:29:10 by MiMiNo [doplnený screenshot zástupcu od Dodiho]
[2902] 2010-04-12 21:48:21 by MiMiNo [inštalácia pod windows]
[2620] 2010-02-01 14:04:08 by JozefVince
[2619] 2010-02-01 14:02:07 by JozefVince
[2618] 2010-02-01 13:43:13 by MichalPalenik
[2617] 2010-02-01 13:38:20 by MichalPalenik
[1846] 2009-05-25 15:24:16 by JozefVince
[1845] 2009-05-25 09:49:14 by LukasO [Nearclick + kopírovanie atribútov]
[1519] 2009-03-10 10:05:12 by MichalPalenik
[1513] 2009-03-06 21:54:41 by MichalPalenik
[1511] 2009-03-06 21:52:12 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki