Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Základné nastavenia JOSM

Po spustení JOSM sa zobrazí krátka história podstatných zmien v programe, informácie o "tested" a "latest" (unstable) verzii. Na plnohodnotné používanie je potrebné spraviť základné nastavenia. Okno s nastaveniami sa dá otvoriť cez menu Upraviť -> Nastavenia, alebo cez klávesovú skratku F12:
JOSM nastavenia


Nastavenie zobrazenia Nastavenie zobrazenia

Posledná karta Vzhľad a chovanie: nastaviť jazyk, ak nevyhovuje prednastavený

Nastavenie pripojenia Nastavenie pripojenia

Prvá karta Overenie totožnosti: zadať meno a heslo tak, ako je zaregistrované na openstreetmap.org
Druhá karta Nastavenie proxy servera: s veľkou pravedpodobnosťou nie je treba nastaviť. Ak si nie si istý, treba pozrieť nastavenie pripojenia internetového prehliadača (napr. Firefox, Opera, Chrome), a ak je tam zadaný proxy server, treba rovnaké nastavenia použiť aj pre JOSM.

Nastavenie pluginov Nastavenie pluginov

 1. Na prvej karte Pluginy kliknúť na tlačidlo Stiahnuť obsah (úplne vľavo)
 2. v stiahnutom zozname označiť:
  • slippymap
  • validator
  • wmsplugin
 3. kliknúť na tlačidlo Aktualizovať pluginy
 4. zobrazí sa dialógové okno s informáciou o nainštalovaných pluginoch, kliknúť OK.
Nainštalované pluginy

 1. reštartovať JOSM, aby sa pluginy aktivovali


CategoryHowTo
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki