Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for JOSMInstallLinux
[5082] 2016-08-21 09:29:17 by Jose1711 [upravena syntax prikazov pre arch linux]
[5075] 2016-08-21 07:32:27 by Jose1711 [pridana poznamka o josm /arch linux/]
[5074] 2016-08-21 07:22:37 by Jose1711 [rozdelene na sekcie podla distra + pridany archlin]
[4983] 2015-05-27 20:20:44 by MiMiNo [pridana moznost instalacie z repozitara]
[3025] 2010-05-09 12:10:52 by MiMiNo [inštalácia na Linuxe + zmena ikony JOSM]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki