Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Ako inštalovať JOSM na Linuxe

Najjednoduchší spôsob je inštalácia priamo z repozitára balíčkov danej distribúcie.

Arch Linux


Tested, teda stabilnejšiu verziu nainštalujete/aktualizujete príkazom sudo pacman -Sy josm.

Josm-latest nájdete v AURe. Ak používate yaourt, tak najnovšiu verziu nainštalujete príkazom yaourt -S josm-latest.

Oba uvedené balíčky obsahujú desktop súbor, JOSM po inštalácii nájdete v jednej z kategórii Vzdelávanie, Veda alebo Mapy.

Debian/Devuan a jeho odnože


# aptitude install josm

Nevýhodou tohto spôsobu je nainštalovanie značne zastaranej verzie, napr. v repozitári je verzia #7643, aktuálna tested verzia je #8339 a latest verzia je #8430.

Pre inštaláciu najnovšej verzie JOSM je potrebné postupovať nasledovne:
 1. Stiahnuť verziu tested alebo latest.
 2. Stiahnutý súbor skopírovať do nejakého adresára, napr. "/home/mimino/JOSM" (adresár treba najprv vytvoriť, kde /home/mimino je môj domovský adresár).
A). Vytvorenie adresára. B) Vytvorený adresár JOSM
Ako vytvoriť nový adresár Vytvorený adresár JOSM
 1. Vytvoriť si zástupcu (anglicky "shortcut") pre pohodlnejšie spúšťanie JOSM z panela GNOME:
  • pravým tlačítkom myši na voľnej ploche panela, z menu zvoliť "Pridať do panelu..."
  Ako vytvoriť nového zástupcu pre JOSM

  • v novootvorenom okne prvú položku "Vlastný spúšťač aplikácie" a potvrdiť tlačítkom "Pridať"
  Výber typu

  • v okne "Vytvoriť spúšťač zadať:
NázovJOSM
Príkazjava -Xmx128M -jar /home/mimino/JOSM/josm-latest.jar
Poznámkaeditor OpenStreetMap.org
Nastavenie vlastností


Zmena ikony

Po vytvorení zástupcu sa zobrazí predvolená ikona:
Predvolená ikona


Postup jej zmeny:
 1. zo stránky http://josm.openstreetmap.de/ticket/1608 stiahnuť súbor new.ico a uložiť ho do adresára JOSM (napr. /home/mimino/JOSM/new.ico).
 2. v paneli GNOME kliknúť pravým tlačidlom myši na zástupcu JOSM a zo zobrazeného menu vyberať "Nastavenia"
Zmena nastavení zástupcu JOSM

 1. v nastaveniach kliknúť na predvolenú ikonu (vľavo)
 2. zadať cestu k ikone (napr. /home/mimino/JOSM/), označiť ikonu a potvrdiť tlačítkom OK
Výber novej ikony pre JOSM

 1. potvrdiť zmenu nastavení cez tlačítko "Zavrieť" v pravom dolnom rohu (lebo pri zavretí okna cez "X" v pravom hornom rohu sa nastavenia neuložia!).
Nová ikona zástupcu JOSM
CategoryHowTo
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki