Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for KatasterWMS
[4987] 2015-06-24 14:01:43 by JozefVince
[4600] 2013-06-20 12:24:11 by MilanNobonn [Presun na port 80 z portu 21880]
[4193] 2012-02-03 15:12:13 by JozefVince
[4187] 2012-02-03 14:58:42 by MilanNobonn [Zmena na FastCGI]
[4148] 2011-12-24 15:33:29 by JozefVince
[4147] 2011-12-24 15:33:20 by JozefVince
[4146] 2011-12-24 13:01:06 by MilanNobonn
[3731] 2011-08-12 14:06:28 by nail
[3730] 2011-08-12 14:05:27 by nail
[3728] 2011-08-12 14:04:56 by nail
[3687] 2011-06-14 10:10:50 by MilanNobonn [kapor2_201105]
[3673] 2011-05-30 10:24:22 by MilanNobonn [Pridane dalsie vrstvy]
[3554] 2011-03-23 10:16:19 by MilanNobonn [TMS URL]
[3395] 2010-11-09 11:12:43 by MilanNobonn [Kataster 2010/09]
[3225] 2010-08-22 11:19:57 by MartinZdila
[2840] 2010-04-01 08:57:42 by MilanNobonn
[2839] 2010-04-01 08:55:03 by MilanNobonn [oprava]
[2828] 2010-03-28 13:19:59 by MilanNobonn [Merkaartor URL]
[2808] 2010-03-21 16:36:28 by MilanNobonn [WMS wikipedia link]
[2807] 2010-03-21 16:32:08 by MilanNobonn [Obrazky z WMS]
[2806] 2010-03-21 16:11:00 by MilanNobonn [zmena formatovania]
[2805] 2010-03-21 15:34:55 by MilanNobonn [Kategoria Kataster]
[2804] 2010-03-21 15:33:42 by MilanNobonn [poznamka]
[2803] 2010-03-21 15:19:25 by MilanNobonn [KatasterWMS]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki