Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for Konferencia201407
[4795] 2014-05-18 21:50:59 by MichalPalenik
[4794] 2014-05-18 21:49:57 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki