Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1510]

This is an old revision of LayerAllInOne made by MichalPalenik on 2009-03-06 17:01:08.

 

URL nastavit pre zdroj stvorcekov pre tieto aplikacie - http://www.freemap.sk/layers/allinone/?/BNp/z/x/y
napr.
 (image: http://www.freemap.sk/layers/allinone/?/BVTNp/12/2242/1420)
http://www.freemap.sk/layers/allinone/?/BVTNp/12/2242/1420 (stvorcek zakladnej mapy doplneny o farebne turisticke znacky a vrstevnice)
 (image: http://www.freemap.sk/layers/allinone/?/RVNp/12/2242/1421)
http://www.freemap.sk/layers/allinone/?/RVNp/12/2242/1421 - tienovany relief + vrstevnice s nazvami miest a obci

Význam písmen v požiadavke. Zaleží na poradí - vstvy sa renderuju presne v poradi v akom su zadane vrstvy (pismenka) z lava do prava t.j. ak zadate RVN znamena ze cez relief sa prelozia vrstevnice a cez ne este vrstva z nazvami.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki