Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3691]

This is an old revision of LayerAllInOne made by NickN17 on 2011-07-03 06:07:23.

 

URL nastaviť pre zdroj štvorčekov/kachličiek pre tieto aplikácie
http:(t1|t2|t3|t4).freemap.sk/A/z/x/y

napr.
 (image: http://t1.freemap.sk/T/12/2242/1420)
http://t1.freemap.sk/T/12/2242/1420 (turistická mapa)

Syntax:
http://t1.freemap.sk/type/zoom/x/y /vráti jpeg/
http://t1.freemap.sk/type/zoom/x/y.png /vráti png/
http://t1.freemap.sk/type/zoom/x/y.jpeg /vráti jpeg/

Type:
* A Autoatlas (vrát. adresy)
* T Turistika (vrát. náuč, vrstevnice, reliéfu, adresy)
* C Cyklo (všetko čo turistika - cyklo miesto turistiky)

Ak máte záujem o ďalšie pod-vrstvy, kontaktujte nás.

Renderovanie na požiadanie ALLINONE

Prístup na AllInOne sa overuje kľúčom, pretože táto funkcia nadmerne zaťažuje náš server.

Syntax:
http://aio.freemap.sk/type/zoom/x/y?k=key
http://aio.freemap.sk/type/zoom/x/y.png?k=key

AllInOne je mikro-jadro, ktoré spája a renderuje vrstvy. Preddefinované sú tieto vrstvy-sety (type):
* A Autoatlas (vrát. adresy)
* T Turistika (vrát. náuč, vrstevnice, reliéfu, adresy)
* C Cyklo (všetko čo turistika - cyklo miesto turistiky)
* O Letecká
* K bezkarska mapa
* X volitelné vrstvy

Formát TYPE:
  • Prvé písmeno MAPLAYER - prednastavenie vrstiev (A, T, C, O, X)
  • Ďaľšie písmená - volitelné vrstvy
  • Pri A, T, C, O. TG - turistika + geocaching
  • Pri A, T, C, O. Tt - turistika vypnú sa turist. značky (malé písmena vypínajú danú zložku vrstvy)
  • Pri X. XRG - prázdny reliéf + geocaching

Voliteľné vrstvy:

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki