Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for LayerSopsr
[3706] 2011-08-12 11:13:38 by JozefVince
[3705] 2011-08-12 11:06:27 by nail [pridane importnute casti, podla rozhovoru na chate]
[3704] 2011-08-12 10:52:54 by JozefVince
[1374] 2009-02-27 08:35:34 by MichalPalenik
[1370] 2009-02-27 00:48:28 by JozefVince
[1369] 2009-02-27 00:48:13 by JozefVince
[1368] 2009-02-27 00:47:05 by JozefVince
[1359] 2009-02-26 18:05:47 by MichalPalenik
[1354] 2009-02-26 13:11:53 by MichalPalenik
[1353] 2009-02-26 13:08:11 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki