Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for LayersProposal
[3112] 2010-05-25 11:25:07 by MichalPalenik [doplnene nastroje pre mapovanie]
[3005] 2010-04-27 17:49:33 by MichalPalenik
[2985] 2010-04-26 15:34:47 by MichalPalenik
[2984] 2010-04-26 15:27:00 by MichalPalenik
[2982] 2010-04-25 12:57:50 by MichalPalenik
[2969] 2010-04-23 15:56:26 by MichalPalenik
[2968] 2010-04-23 15:55:20 by MichalPalenik [návrh sekcií]
[2209] 2009-07-31 23:03:24 by MichalPalenik
[1984] 2009-07-01 11:51:56 by MichalPalenik
[1726] 2009-04-19 10:40:29 by JozefVince
[1725] 2009-04-19 10:18:19 by JozefVince
[1724] 2009-04-19 10:18:11 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki