Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MapFeatures
[4020] 2011-11-08 22:42:14 by JozefVince
[4019] 2011-11-08 22:36:34 by JozefVince
[4018] 2011-11-08 22:22:35 by MartinZdila [vodopad]
[4014] 2011-11-08 22:01:48 by MartinZdila [initial table]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki