Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2870]

This is an old revision of MapaDoMobilu made by MichalPalenik on 2010-04-08 14:35:27.

 

Mapy do mobilného telefónu

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki