Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MapaDoMobilu
[5244] 2017-09-09 07:29:57 by kayle [gpsmid preč]
[5242] 2017-09-09 07:02:16 by kayle [aktualizácia]
[5067] 2016-08-09 06:37:45 by kayle [WeTravel prec (uz sa neaktualizuje)]
[4823] 2014-06-23 10:57:08 by kayle [LocusAddon]
[3430] 2010-11-18 22:35:31 by NickN17
[3229] 2010-08-23 21:20:25 by MichalPalenik
[3228] 2010-08-23 21:18:56 by MichalPalenik
[3137] 2010-06-07 17:43:49 by MichalPalenik [seo]
[3113] 2010-05-25 14:18:34 by MichalPalenik [seo]
[3010] 2010-05-02 11:57:12 by MichalPalenik [seo]
[2997] 2010-04-26 19:57:42 by JozefVince
[2995] 2010-04-26 19:56:03 by JozefVince
[2994] 2010-04-26 19:55:51 by JozefVince
[2954] 2010-04-21 09:42:22 by MichalPalenik [seo]
[2919] 2010-04-14 09:48:47 by MichalPalenik
[2906] 2010-04-13 09:38:52 by MichalPalenik [seo]
[2899] 2010-04-12 19:20:52 by MichalPalenik [Reverting last edit by MichalPalenik [2898] to previous version [2897]]
[2898] 2010-04-12 19:19:29 by MichalPalenik
[2897] 2010-04-12 19:16:04 by MichalPalenik [seo]
[2873] 2010-04-08 15:10:52 by MichalPalenik
[2870] 2010-04-08 14:35:27 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki