Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3201]

This is an old revision of MappingEvening made by MichalPalenik on 2010-08-06 10:45:30.

 

Začíname pravidelné mapovacie semináre. Cieľom je pravidelne sa stretávať, vymieňať si informácie, robiť si školenia, a pod.

Budú sa konať každú ??? stredu v mesiaci v priestoroch prvého slovenského hackerspacu http://www.progressbar.sk/
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki